Závěrečné shrnutí

Uvědomte si, že poppers y jsou zejména vysoce hořlavé! Nemanipulujte v jejich blízkosti s otevřeným ohněm, ani s předměty, zahřátými na vysokou teplotu. Nesmí se vám dostat do očí, nosu, úst – leptá sliznice. Proto pozor i na častost používání – můžou poškodit sliznici nosu a nosohltanu! Při požití jsou prudce jedovaté! Leptají i kůži, přestože jsou určeny k jejímu čištění. Ale lidská dlaň není vyčiněná hovězí useň, speciálně zpracovaná a ošetřená! Pozor na to. Při každém požití, stříknutí do oka, případně poleptání je třeba volat lékařskou pomoc!

Nepatří do rukou nezletilým

Tyto chemické látky mohou být prodávány jen osobám starším 18 let. I z toho je poznat jejich nebezpečnost. Neměli byste je taky těmto osobám zpřístupňovat. Je to podobné, jako jim koupit alkohol a trestní zákon na tyto případy pamatuje příslušnými paragrafy. Takže mnoho štěstí při jejich užití!