Životní styl

Co dělat při úplňku?


1) oÄistÄ›te a nabijte své krystaly

ÚplnÄ›k v sobÄ› nese zvýšenou energii, což se hodí pro oÄistu a nabíjení krystalů. Pokud jejich ÄiÅ¡tÄ›ní provedete právÄ› v den úplňku budou poté víc energeticky nabitý. Minerály vezmÄ›te do ruky a umyjte je pod proudem Äisté tekoucí vody. PÅ™edstavujte si, jak z nich odchází vÅ¡echno Å¡patné. Poté je vystavte ven na sluneÄní paprsky a nechte, aby se samy přírodnÄ› dobily.

2) neřešte nic důležitého

Jak bylo psáno výše, energie je při úplňku znásobena. Proto při emocích jako je hněv, zlost nebo žárlivost můžete tyto stavy pociťovat mnohem silněji. A reagovat neadekvátně. Neřešte tedy nic důležitého a pokud přece jen musíte, zkuste to asertivně bez vypjatých nálad.

Äaj

3) odpoÄívejte a vÄ›nujte se sami sobÄ›

ÚplnÄ›k nás nenechá zcela vyspat, jelikož blokuje hluboký spánek. Proto se můžete ráno vzbudit nevyspalí a unavení. Nenakládejte si tedy příliÅ¡ povinností a Äas vÄ›nujte odpoÄinku. StejnÄ› jako dobíjíte energii krystalů, dobijte i tu svou. Běžte na lehkou procházku do přírody, protáhnÄ›te ztuhlé svaly a vÄ›nujte se kreativním koníÄkům.

4) vyhazujte vše nepotřebné

VÅ¡e staré, rozbité a nepotÅ™ebné musí pryÄ. V den úplňku se vrhnÄ›te na generální úklid. Proberte Å¡atní skříň, vyhoÄte to, co už nenosíte nebo je se žmolky. Proberte kosmetickou taÅ¡tiÄku a to samé udÄ›lejte s kosmetikou.

žena

5) jezte lehké pokrmy

V den úplňku jezte lehkou stravu. Nezatěžujte tÄ›lo tuÄnými pokrmy a průmyslovÄ› zpracovanými potravinami. Hůře by trávilo a vám by mohlo být těžko. Spíše vsaÄte na zeleninové saláty, luÅ¡tÄ›niny, oÅ™echy a Äerstvé ovoce. VyhnÄ›te se i alkoholu a s kofeinem to nepÅ™ehánÄ›jte. Místo druhé kávy si uvaÅ™te zelený Äaj.

6) meditujte

ZklidnÄ›te své myÅ¡lenky s pomocí meditace. V klidu si sednÄ›te, zavÅ™ete oÄi a zkuste na nic nemyslet. Vnímejte jen své tÄ›lo a dech. Nádech, výdech do bÅ™icha.

Mohlo by se vám také líbit...