Nezařazené

Fiskální politika

 Samozřejmě mluvíme o rozpočtech a to státním, krajským a obecním. Dále budeme rozebírat státní, ten nějakým způsobem ovlivňuje nás všechny, ať to vnímáme nebo ne, a i přes naši nelibost. Někdy si stěžujeme na odvádění daní, ale už nevíme, kolik toho od státu získáme.
Odkud se berou ty příjmy? Bohužel nemáme žádný zlatý poklad nebo investora, takže většina peněz jsou od nás jako od poplatníků daní, které tvoří skoro polovinu všech příjmů. Jsou povinné pro všechny ty, kteří mají na území České republiky trvalé bydliště a dostávají pravidelně mzdu.
Dále peníze získává z povinného pojištění zdravotního a sociálního. Zdravotní za zaměstnance platí jejich zaměstnavatel a za studenty do 26 let je platí stát.
finanční report
Nakonec jistou určitě nezanedbatelnou částkou jsou příjmy ze státních podniků a dotace od Evropské unie.
A za co ty peníze rozhazuje? Nebojte, prezident za to nemá soukromou vilu a ministr financí nezíská soukromé letadlo jako vánoční prémie. Mezi nejčastější výdaje patří ty sociální, což znamená důchody, podpora v nezaměstnanosti a podobně. Potom platby zdravotních pojištění a bohužel také úroky ze státního dluhu.
Potom nesmím opomenout výdaje jako podpora stavebního a penzijního pojištění. Stavbu silnic, záměry vlády, dotace, podpora bydlení a státní zakázky
mužík v penězích
Rozpočet navrhuje ministerstvo financí a schvaluje poslanecká sněmovna parlamentu České republiky. Jakmile je rozpočet schválen je složité změnit ho.
V nejlepším případě budeme mít přebytkový stav, při kterém více získáváme, než utrácíme. Pokud jsou tyto dvě činnosti vyrovnané, máme stejnojmenný stav. V nejhorším případě se dostaneme do stavu, kdy výdaje převyšují příjmy a ten se nazývá schodkový
Je to celé složité a náročné na pochopení, proto mnoho lidí vzdává sledování ekonomiky našeho státu. Jsou to ale stále naše finance a neuškodí se o to trochu zajímat.

Mohlo by se vám také líbit...