Kultura

Jaké by měly mít děti kulturní vyžití


Kultura je souÄástí naší civilizace již od jejích poÄátků. Již naÅ¡i pÅ™edkové mÄ›li různé kulturní akce, na které chodili, byÅ¥ se liÅ¡ily od tÄ›ch, které známe dnes. Stále se vÅ¡ak jedná o nÄ›co prestižního, co nám mimo jiné pÅ™ináší nové zajímavé zážitky a ukazuje nám, že můžeme být na své pÅ™edky pyÅ¡ní. Není tedy divu, že je Äasto a rádi navÅ¡tÄ›vujeme.

 

návštěva obrazárny

 

Je vÅ¡ak otázkou, zda bychom sebou mÄ›li brát i dÄ›ti. Mnozí rodiÄe v tom nevidí problém, naopak. Koneckonců Äím dříve jim ukážeme skuteÄné kulturní hodnoty, tím lépe, ne? Pravdou vÅ¡ak je, že to tak ani zdaleka nefunguje, a to hned z nÄ›kolika důvodů.

 

V první Å™adÄ› si musíme uvÄ›domit, že dítÄ› není „malý dospÄ›lý“. Má úplnÄ› jiné uvažování a také jiné potÅ™eby. Také mozek jeÅ¡tÄ› není plnÄ› vyvinutý a nezpracovává tedy dojmy stejným způsobem, jako dospÄ›lý ÄlovÄ›k. S tím je potÅ™eba poÄítat.

 

úÄast na kulturních tradicích

 

Jako první je tu fakt, že udrží pozornost po mnohem kratší dobu. Zkrátka se nedokážou soustÅ™edit na jednu Äinnost tÅ™eba po nÄ›kolik hodin. I když se může zdát, že si vydrží hrát hodiny, když jej pozorujete pozornÄ›, vidíte, že v podstatÄ› pÅ™eskakuje od jedné hry ke druhé, byÅ¥ i se stejnými hraÄkami. To je potÅ™eba respektovat a neoÄekávat od nÄ›j, že vydrží například v galerii celé odpoledne zaujatÄ› sledovat obrazy.

 

Dále je tu fakt, že dÄ›tem spíše vyhovuje aktivní úÄast než pasivní prohlížení. Spíše než návÅ¡tÄ›va galerie je bude mnohem více bavit vyzkouÅ¡et si techniky, které byly pÅ™i malování obrazů tehdy využívány, případnÄ› zkusit si zahrát nÄ›jakou skladbu pod vedením instruktora. Pokud je ke kultuÅ™e pÅ™ivedeme touto cestou, pak je mnohem pravdÄ›podobnÄ›jší, že jí nakonec skuteÄnÄ› propadnou.

 

Celkem vzato tedy nejsou klasické kulturní akce příliš vhodné pro děti. Pokud je do nich budeme nutit, povede tou pouze k frustraci obou stran, a to rozhodně nechceme, pokud je naším cílem, aby měly kulturní akce rády.

Mohlo by se vám také líbit...