Zvířata

Kdo se bojí, tak přírodou nesmí jít do lesa


Chodíte taky rádi do lesa? UrÄitÄ› v lese je krásná atmosféra a klid. ÄŒlovÄ›ka se tím úplnÄ› dostane do jiné dimenze. V lese by nám mÄ›l odpadnout takový ten každodenní stres. V lese je taková příjemná atmosféra a tam dýcháte ten Äerstvý vzdouÅ¡ek, který v lese je. Pokud chodíte na procházky, tak choÄte do lesa jenom za Å¡era, v noci už je to takové nebezpeÄné, protože tam opravdu lítá hromadu zvířátek. I ve dne se kolikrát stává že potkáme tÅ™eba srnku nebo nÄ›jaké ty divoÄáky, kteří pÅ™elítnou pÅ™es cestu. MnÄ› se s mojí sestrou stalo, když jsem vyjíždÄ›la od domu, protože bydlíme na vesnice a jeli jsme autem, tak najednou vybÄ›hl takový obrovský roj divoÄáků z lesa.

Příroda

Kde opravdu kdyby byl nÄ›kdo venku, tak to snad povalí toho ÄlovÄ›k na zem nebo by se stalo i nÄ›co mnohem horšího. V dneÅ¡ní dobÄ› je nebezpeÄné chodit i za Å¡era ven nÄ›kam k lesu, protože z mojí zkuÅ¡enosti vím že takový divoÄáci můžou kdekoliv z lesa vylítnout. Tím samozÅ™ejmÄ› nechci nikoho odrazovat od toho, abyste nechodili do lesa nebo nÄ›kam ven, ale já mám takovou zkuÅ¡enost, že ÄlovÄ›k se bojí nebo už si to pamatuje a vím, že prostÄ› ÄlovÄ›ka tohle může potkat úplnÄ› kdekoliv. Proto jsem od té doby taková opatrná a snažím se takovým procházkám vyhýbat, ale každopádnÄ› procházky jsou zdravé a je potÅ™eba to dodržovat, takže můžete jít tÅ™eba nÄ›kam do parku nebo nÄ›kam na nÄ›jaký zámek nebo kamkoliv se vám chce.

Příroda

Jak se říká, kdo se bojí, tak nesmí do lesa. Já jsem tím úplným příkladem. Na procházku urÄitÄ› nechoÄte sami rozhodnÄ› si s sebou vemte nÄ›jakou kamarádku, kamaráda, protože když Vás jde víc, tak je to jeÅ¡tÄ› mnohem lepší. Je krásné, jak vÅ¡ichni můžete relaxovat spoleÄnÄ›, a proto je potÅ™eba když máte volnou chvilku, tak si to takhle krásnÄ› užít spoleÄnÄ› vÅ¡ichni dohromady. HlavnÄ› buÄte vÅ¡ichni velice opatrní a dávejte na sebe velký pozor. Je potÅ™eba se i na procházkách chránit, aby se nikomu nic vážného nestalo.

Mohlo by se vám také líbit...